Budynek mieszkalno-usługowy

Lokalizacja: Koszalin, Hołdu Pruskiego
Garaż podziemny: TAK
Początek budowy: 2013
Zakończenie budowy: 2015

Budynek mieszkalno-usługowy na działkach 371/27, 368/3, 362/2, 367/2, obręb 0019