Budynek mieszkalno-usługowy

Lokalizacja: Koszalin, Zwycięstwa 194-196
Garaż podziemny: TAK
Początek budowy: 20-12-2012
Zakończenie budowy: 25-06-2013

Budynek mieszkalno-usługowy z garażem podziemnym i urządzeniami budowlanymi, działka 364/2, obręb 27, tj. 52 lokale mieszkalne, 4 lokale użytkowe, 47 miejsc postojowych